EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ

(Thời gian từ: Hôm nay đến hết ngày 19 tháng 2 năm 2017)
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
 Đạt Lắcxxx22/01/201710.000.000
2
 LêBaxxx22/01/20179.000.000
3
 ™►Trọng❄Vương✪IDol◄™xxx22/01/20178.000.000